آموزش نحوه اضافه کردن ادمین به کانال تلگرام (Channel Admin)

طراحی سایت
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

شاید در مراحل ابتدایی مدیریت کانال و ارسال پست های آن به صورت تک نفره برایتان امکانپذیر باشد، اما اگر وسعت فعالیت کانال شما و تعداد اعضای آن افزایش یابند، بدون تردید از نظر زمانی با مشکل مواجه می‌شوید و به تنهایی قادر به مدیریت پست های کانال تلگرامتان نخواهید بود. در این شرایط بهتر است که فر یا افرادی دیگری را هم به لیست ادمین های کانال اضافه کنید و بخشی از فعالیت های کانال را به آن‌ها واگذار نمایید. اما چگونه می‌توانیم نسبت به اضافه کردن ادمین به کانال تلگرام (Channel Admin) وارد عمل شویم؟

خوشبختانه به منظور اضافه کردن ادمین به کانال های خصوصی و عمومی تلگرام باید مراحل یکسانی طی شوند.

به منظور اضافه کردن ادمین به کانال تلگرام خود کافیست که مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:

 • برنامه تلگرام را اجرا کنید.
 • به کانال مد نظر مراجعه کنید.
 • نام کانال را از بخش فوقانی صفحه لمس کنید تا منوی اطلاعات کانال نمایان شود.
 • گزینه Administrators را لمس کنید تا لیست ادمین های فعلی کانال نمایان شوند.
 • گزینه Add Administrator را انتخاب کنید.
 • از لیست ارائه شده، کاربر مورد نظرتان را انتخاب کنید.
 • در پنجره اپ آپ نمایان شده، گزینه OK را لمس نمایید.

به همین سادگی کاربر مورد نظر به لیست ادمین های کانال تلگرام اضافه می‌شود. به منظور حذف هر یک از ادمین های کانال هم کافیست که مراحل زیر طی شوند:

 • برنامه تلگرام را اجرا کنید.
 • به کانال مد نظر مراجعه کنید.
 • نام کانال را از بخش فوقانی صفحه لمس کنید تا منوی اطلاعات کانال نمایان شود.
 • گزینه Administrators را لمس کنید تا لیست ادمین های فعلی کانال نمایان شوند.
 • انگشت خود را بر روی نام ادمین مد نظر قرار داده و کمی نگه دارید تا یک ویبره کوچک احساس کنید و پنجره پاپ آپی نمایان شود.
 • گزینه Remove را لمس کنید.

به همین سادگی ادمین کانال حذف می‌شود. باز هم اشاره می‌کنیم که نحوه اضافه کردن ادمین به کانال تلگرام و همچنین حذف آن در هر دو حالت کانال عمومی و خصوصی یکسان است.

ادمین اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید