آموزش Bold نوشتن پیام‌ها در تلگرام بدون نیاز به بات

طراحی سایت
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

Bold نوشتن یکی از مهم‌ترین نیازها در نوشتن یک پیام است؛ چراکه با کمک آن می‌توان بخش‌های مهم از یک متن را برای کاربران مشخص کرد. در تلگرام نیز شما می‌توانید به کمک بات‌های مختلف از جمله bold@ نوشته‌های Bold شده ارسال کنید. اما در نسخه‌های جدید شما قادر خواهید بود بدون نیاز به بات‌های جانبی، تمام یا بخشی از نوشته‌های خود را به‌صورت Bold یا پررنگ بنویسید. برای این امر کافی است کلمه یا جمله ی مورد نظر را انتخاب کنید و سپس از منوی بالا، گزینه‌ی Bold را انتخاب کنید. امکان Italic کردن متن نیز در همین بخش تعبیه شده است.

ادمین اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید