هشتگ گذاری

معایب استفاده از هشتگ های تکراری

استفاده ازهشتگ تکراری در این مطلب میخواهیم درباره هشتگ هایی صحبت کنیم که همه ما از آن ها استفاده می‌کنیم و هشتگ های تکراری هستند. هشتگ اختصاصی خیلی از ما برای خودمان هشتگ های اختصاصی درست میکنیم و آن ها را زیر همه پست ها...
ادامه مطلب