آموزش تماس تصویری اینستاگرام و غیرفعال کردن آن

معرفی تماس تصویری اینستاگرام قابلیت تماس تصویری اینستاگرام پس از مدت ها انتظار قابل استفاده شده است و با بروز رسانی برنامه اینستاگرام می توانید به این قابلیت دسترسی داشته باشید. با تستی که بر روی این قابلیت انجام شد...
ادامه مطلب