رازهای الگوریتم اینستاگرام

ما سعی کردیم برخی از مواردی که اینستاگرام اهمیت میدهد یا نمی دهد و ... را مورد بررسی قرار دهیم . یکی از سوال هایی که بسیاری از شما می پرسیدید تاثیر ربات عضوگرام بر این الگوریتم : باید عرض کنم شما عملکرد ربات کاملا طبیعی و...
ادامه مطلب