عدم دریافت پیامک و ایمیل از اینستاگرام

متاسفانه اخیرا اینستا سخت گیری های بسیاری می کند و اگر شما زیاد پیج بسازید و کد دریافت نمایید اینستاگرام آن شماره را دایمی یا موقتی در سرورهای خود مسدود می کند و امکان دریافت کد نخواهید داشت . این… Read More