اینستاگرام

اطلاعیه اینستاگرام در مورد COVID-19

از آنجا که سازمان بهداشت جهانی در ماه ژانویه شیوع بیماری کروناویروس را فوریت های بهداشت عمومی اعلام کرده است ، ما اقدامات لازم را برای کمک به مردم برای دسترسی به اطلاعات دقیق ، ایمن ماندن و در ارتباط… Read More

تغییر در خط مشی غیرفعال کردن حساب ها

اطلاعیه رسمی اینستاگرام در مورد خط مشی جدید شرکت اینستاگرام امروز ، ما در حال تغییر در سیاست غیرفعال کردن حساب خود هستیم. ما به همراه فیس بوک ، سیاست هایی را تدوین می کنیم تا اطمینان حاصل شود که اینستاگرام مکان… Read More