حریم خصوصی privacy policy

Privacy of the application to the address of the package:
ir.sourceroid.downloader.pro

Your login is entirely via Instagram and we will not have any access to your account.

Access your device files to save posts and stories.

Your account statistical information is protected by you and we will not have any access to your information

—————————————————

حریم خصوصی اپلیکیشن به آدرس پکیج :
ir.sourceroid.downloader.pro

ورود شما کلا از طریق اینستاگرام بوده و ما هیچگونه دسترسی به حساب شما نخواهیم داشت .

دسترسی به فایل های دستگاه شما جهت ذخیره پست ها و استوری ها می باشد .

اطلاعات آماری حساب شما نزد شما محفوظ می باشد و ما هیچگونه دسترسی به اطلاعات شما نخواهیم داشت

 

 

 

 

 

 

RSS مطالب جدید سایت

بایگانی‌ها

برچسب‌ها